Registrace
 
 
 
 
Zpět do obchodu
 
 

Obecně o airsoftu

Airsoft
Pokud vás baví střelba ze vzduchovky, airsoft vám nabídne zážitek ještě silnější. Hrajete rádi akční hry? Airsoft vám umožní vyzkoušet si je s přáteli v reálu. Jste nadšenci do historie a vždycky jste chtěli všechny ty pěkné uniformy? Airsoft reenactment vás v nich přenese rovnou na jedno z mnoha bitevních polí minulosti. Chtěli jste na vlastní kůži pocítit napětí a následnou euforii při sportovní střelbě? V airsoftu můžete reprezentovat svou zemi na mistrovství světa. Hledáte-li ideální nástroj pro bezpečný nácvik střelby a manipulace se zbraní či CQB? I v té chvíli je pro vás airsoft řešením. Jste odjakživa fanouškem zbraní? Není nic jednoduššího, než je sbírat v airsoftové podobě.

Airsoft je zkrátka zábava vhodná pro všechny. Pokud s ním chcete začít i vy, stačí vám pro hru libovolná airsoftová zbraň, munice a pochopitelně nezbytné ochranné brýle.

Z historie airsoftu
Kořeny dnešního airsoftu nalezneme v 60. letech minulého století v Japonsku, které je historicky svázáno tvrdými zbraňovými restrikcemi. Pro potřeby dětí a sběratelů zde nejprve vznikají nepříliš realistické, nestřílející repliky střelných zbraní podobající se spíše hračkám. Z nich se v polovině 70. let postupně začínají odvozovat první jednodušší typy vystřelující plastové projektily velmi podobné klasickým střelám pro vzduchovky. Na počátku 80. let se pak prosazuje dnešní standard v podobě plastových 6mm kuliček a zbraně se více a více začínají podobat svým reálným předlohám. Vedle manuálního natahování se uplatňuje i stlačený plyn. Na počátku 90. let pak vznikla v Japonsku první elektrická airsoftová zbraň a airsoft se začal rychle šířit do světa. Po roce 2000 zaznamenal airsoft další rozmach díky nástupu levných zbraní z Číny. Není to však ani Japonsko ani Čína, ale Taiwan, který je dnes co do produkce airsoftových zbraní skutečnou velmocí.

V ČR má airsoft počátek v 90. letech, kdy se k nám začaly z Asie dovážet první zbraně. Tehdejší omezená nabídka a špatná dostupnost airsoftových zbraní a příslušenství byla hlavním důvodem k založení firmy Bohemia Air Soft, jež vznikla v roce 1996 a postupně se rozvinula v největšího distributora airsoftu v České republice. Airsoft má dnes v ČR desetitisíce příznivců a česká komunita patří zároveň i mezi nejaktivnější na světě. Také proto se jedny z největších a nejlepších airsoftových akcí v Evropě konají právě u nás a navštěvuje je řada příznivců z celého světa.

Airsoft a zákony
Airsoftové zbraně náleží mezi plynové zbraně, u nichž je výstřel odvozen od expanze stlačeného plynu či vzduchu. Kinetická energie střely na ústí hlavně se u airsoftových zbraní zpravidla pohybuje na úrovni do  2,5 J. Díky nízké energii a malé hmotnosti střely jsou airsoftové zbraně relativně bezpečné, přesto k nim je nutné přistupovat a manipulovat s nimi zodpovědně a s potřebnou opatrností.

V České republice náleží airsoftové zbraně ráže BB 6 mm dle zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb. do kategorie D. Jsou tedy volně prodejné osobám starším 18 let způsobilým k právním úkonům, nepodléhají registraci a k jejich vlastnictví nepotřebujete ani zbrojní průkaz. Použití zbraně kategorie D nezletilou osobou je možné pouze pod dozorem jiné osoby starší 18 let, stejně jako například při střelbě z klasické vzduchovky. Airsoftové zbraně je stejně jako ostatní zbraně kategorie D zakázáno nosit viditelně na veřejnosti. Střelba z nich je zakázána na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení života, nebo zdraví osob, nebo způsobení škody na majetku.

Pozornost je nutné věnovat i případnému cestování s airsoftovými zbraněmi do zahraničí. V jednotlivých zemích (a to i v rámci EU) se totiž legislativa vztahující se k airsoftovým zbraním liší. Požadováno je například jejich označení oranžovou barvou, nebo je limitován maximální výkon, či zakázána střelba dávkou.

Rozdělení airsoftových zbraní
Airsoftové zbraně se dělí dle principu pohonu na manuální, plynové a elektrické.

Manuální airsoftové zbraně jsou nejjednodušším a nejlevnějším typem airsoftových zbraní. Díky jednoduchému mechanismu a nízké ceně představují optimální volbu pro seznámení se se světem airsoftu či pro příležitostnou střelbu na terč. Jejich nevýhodou je, že fungují obdobně jako vzduchovky a před každým výstřelem je musíte natáhnout. Energie je střele udělena stlačením vzduchu ve válci pomocí pístu a pružiny. Mezi manuálními airsoft zbraněmi najdete repliky pistolí, revolverů i dlouhých zbraní. V pokročilých airsoftových zbraních se manuální princip pohonu užívá zejména u odstřelovacích pušek s pákovým závěrem či u brokovnic.

Plynové airsoftové zbraně dělíme na zbraně s nepohyblivým závěrem a zbraně s pohyblivým závěrem (blow-back), který imituje reálné chování zbraní při střelbě. Výhodou plynovek je to, že mohou střílet jak poloautomaticky, tak dle modelu i automaticky (dávkou). Plynový pohon se njevíce uplatňuje u replik pistolí, revolverů a malých samopalů. Nevýhodou plynových zbraní střílejících dávkou je relativně kratší životnost vnitřních mechanismů. Energie je střele udělena expanzí plynu. K pohonu plynových zbraní jsou užívány buď stlačené plyny typu greengas přepouštěné do zásobníků ve zbraních, či CO2 bombičky. Pro řadu plynových zbraní jsou dostupné i různé ladičské kity a upgrade díly. Samostatnou kategorii plynových zbraní tvoří HPA zbraně pevně propojené hadičkou s tlakovými lahvemi se stlačeným vzduchem. Zbraně s HPA systémy jsou však na řadě akcí a hřišť zakázány. 

Elektrické zbraně představují dnes nejpoužívanější a nejuniverzálnější typ airsoftových zbraní s nejširší škálou modelů na trhu. Energie výstřelu je odvozena obdobně jako u manuálních zbraní od stlačení vzduchu pístem ve válci. Píst je však v tomto případě natahován pomocí elektromotorku a převodového ústrojí. Díky schopnosti střelby dávkou, větší životnosti a jednodušší údržbě se uplatňují zejména u replik samopalů, útočných pušek a kulometů. Naopak omezené je užití tohoto principu s ohledem na malé vnitřní rozměry u krátkých zbraní (pistolí). Pro elektrické airsoftové zbraně se nabízí široká paleta upgrade dílů a u některých nových modelů naleznete podobně jako u plynových zbraní také imitaci zpětného rázu (blow-back) či přímo recoil (imitace reálného zpětného rázu) přispívající k vyšší realističnosti střelby. Pro pohon elektrických zbraní se užívají nabíjecí Ni-Cd, Ni-MH, či Li-Pol akumulátory.

Specifickou kategorii airsoftových zbraní tvoří granátomety. Tyto zbraně patří principem mezi plynové airsoftové zbraně. Svou funkcí však odpovídají navzdory názvu ze světa ostrých zbraní spíše bokovnicím, když při výstřelu dojde z vložného 40 mm granátu k hromadnému výstřelu většího množství kuliček. Granát sám přitom neopouští hlaveň, ale jedná se vlastně jen o integrovaný zásobník plynu a kuliček.

Hop-up systém
Airsoftové zbraně užívají hlavně s hladkým vývrtem, v nichž je střela vedena takzvaně na volno. Do většiny airsoftových zbraní je dnes montován hop-up systém. Jedná se o specifický mechanismus, který se užívá ke stabilizaci střely a prodloužení dostřelu airsoftových zbraní za využití aerodynamických principů nerovnoměrného obtoku vzduchu kolem letící kuličky. V zásadě jde o přítlačnou gumičku, která zbrzděním horního okraje udělí kuličce při výstřelu zpětnou rotaci. Vlivem této rotace dochází během letu kuličky k navádění většího množství vzduchu pod střelu, obdobně jako je tomu u křídel letounů a následně ke zploštění balistické křivky a tím i prodloužení dostřelu. V případě seřiditelného hop-up systému lze nastavit míru přítlaku dle okolních povětrnostních podmínek a váhy kuličky. U zbraní s fixním hop-up systémem lze seřízení nahradit volbou vhodné váhy kuličky.

Airsoftové kuličky
Pro střelbu z airosoftových zbraní jsou užívány plastové střely kulovitého tvaru, obecně nazývané airsoftové kuličky. Airsoftové kuličky jsou standardně vyráběny v ráži 6 mm BB, ale existuje i jen okrajově užívaná ráže 8 mm BB. Gramáž běžně dostupných 6mm BB kuliček se pohybuje v rozmezí 0,12 g až 0,50 g a užívá se dle výkonu zbraně. Výkonnější zbraň vyžaduje užití těžšího střeliva. Kuličky do 0,20 g jsou zpravidla užívány v méně výkonných manuálních zbraních. Váhové rozpětí 0,20 g – 0,28 g se nejčastěji užívá u běžných elektrických a plynových zbraní a kuličky o váze 0,30 g a vyšší jsou užívány v silněji upgradeovaných zbraních a v odstřelovacích puškách.

Pro kvalitu kuliček je důležité homogenní rozložení hmotnosti, a především pak precizní rozměr střely, přesné slícování polovin a absence otřepů. Při použití nekvalitních kuliček hrozí ucpání hlavně a poškození zbraně, rovněž je z tohoto důvodu zakázáno opakované používání již jednou vystřelených kuliček, které se mohou už při výstřelu nebo při zásahu do cíle deformovat.

Airsoftové kuličky jsou vyráběny zpravidla z konvenčních plastů či z biologicky rozložitelných materiálů. K rozkladu BIO kuliček dochází v přírodě kombinací působení slunečního světla, vlhkosti a půdních mikroorganismů. Rozklad dle podmínek trvá cca 1 až 5 let.  Zejména těžší kuličky (nad 0,28 g) a BIO kuličky jsou velmi citlivé na vlhkost, proto by měly být spotřebovány do měsíce od otevření balení.

Specifickým druhem kuliček jsou takzvané svítící kuličky s příměsí fosforeskujících látek, které se užívají v kombinaci s nasvětlovacími tlumiči k imitaci trasujících střel.

Realistické vzduchovky
V nabídce našeho e-shopu naleznete také realistické vzduchovky. Jsou to plynové zbraně, zpravidla poháněné 12g CO2 bombičkami, střílející 4,5 mm ocelové broky či 4,5 mm olověné diabolky. Stejně jako airsoftové zbraně náleží vzduchovky do kategorie D dle zákona o zbraních a střelivu. Ač jsou zpravidla odvozeny z airsoftoých zbraní, dosahují výrazně vyšších výkonů. Jejich použití je tak možné jen pro terčovou střelbu. Ke střelbě z těchto zbraní lze použít vždy jen ten typ střeliva, na který je zbraň určena. Navzdory stejné ráži tak nelze zaměňovat 4,5 mm ocelové broky a olověné diabolky, jinak dojde k ucpání hlavně.

RAM zbraně
RAM (Real Action Maker) zbraně vychází z konceptu paintballu, jejich zaměřením jsou primárně autenticita a výcvikové použití. K pohonu se využívá stlačený plyn CO2 ze speciálních bomb či z jednorázových 12g CO2 bombiček. Zbraně střílí značkovací nebo gumové projektily v ráži .43, případně .68 (při paintballu se používá zpravidla ráže .68).

Nahoru
 
 

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení